HYPERSEAL-EXPERT-150

109.000 VNĐ

– Không có bọt khí / trương nở khi đóng rắn trong
điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
– Tính lưu biến rất tốt
–  Độ bám dính rất tốt trên hầu hết mọi loại bề mặt,
khi có sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu lót
chuyên dụng.
– Bơm, thi công dễ ràng và rất ổn định khi bảo quản
trong điều kiện khí hậu thay đổi.
– Kháng hóa chất rất tốt, phù hợp để chèn các khe
của bể bơi và bể chứa nước đã xử lý hóa chất.
– Môđun đàn hồi thấp, hệ số biên độ dịch chuyển
50%