BITUMEX PRIMER – Sơn lót chống thấm gốc bitum

BITUMEX PRIMER sơn chống thấm gốc bitum, được sử dụng làm sơn lót kết dính màng chống thấm bitum khò nóng.

Phạm vi áp dụng: Vách tường tầng hầm, Sàn tầng hầm, sàn mái, khu vệ sinh…

Định mức: 0,25kg – 0,35kg/m2/lớp, Quét 1 lớp – 2 lớp.

BITUMEX PRIMER sử dụng kết hợp với màng chống thấm khò nóng:

BITUMEX BP 400F

BITUMEX BP 300

Danh mục: